توضیحات شمارشگر

توضیحات شمارشگر

 

  • افزایش ۱۰ درصدی شیوع اتیسم در جدید ترین گزارش مراکز کنترل و پیشگیری بیماریهای ایالات متحده در سال 2020 .

 

  • در کشور ایران با جمعیت 80 میلیون نفر با توجه به نرخ 1.5 درصدی ، در حال حاظر 1،200،000

           نفر اتیستیک وجود دارد.

 

  • با توجه به تعداد متولدین کشور در سال که حدود 1،550،000 نفر است، هر 23 دقیقه یک کودک

           دارای اختلال طیف اتیسم در ایران به دنیا می آید!