کمک های مردمی

کمک های مردمی
موسسه خیریه دوست اتیسم می کوشد با ارائه اطلاعات صحیح و مفید، آرامش و امید را به خانواده های دارای فرزند با اختلال اتیسم هدیه نماید، شما هم می توانید در ساختن زندگی ای شاد برای این خانواده ها و فرزندانشان مشارکت داشته باشید.

روشهای کمک های نقدی

پرداخت آنلاین

اطلاعات حساب موسسه

شماره حساب مؤسسه دوست اتیسم:
100110810707072689
شماره کارت مؤسسه دوست اتیسم:
6567 1001 4770 5859
شماره شبا مؤسسه دوست اتیسم:
IR660780100110810707072689