فهرستی از توانایی ها، دریچه ای را به روی زندگی افراد اتیسم باز می کند

فهرستی از توانایی ها، دریچه ای را به روی زندگی افراد اتیسم باز می کند
1397/2/4
اصلاح محیط زندگی افراد اتیستیک متناسب با نیازهای آنها

 

شناسایی مشکلات روزانه یک کودک اتیسم ممکن است ایده های خوبی را برای رفع مشکلات ارائه دهد. پژوهشگران کاتالوگ جدیدی با هدف کمک به درمانگران طراحی کرده اند تا بتوانند به بررسی موانع و مشکلات روزانه افراد اتیسم پرداخته و محیط زندگی آنها را متناسب با نیازهایشان اصلاح کنند.

این کاتالوگ نتیجه یک تلاش متمرکز بین المللی است که از سال 2012 آغاز شده است.

اکثر درمانگران، اختلال اتیسم را براساس کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویرایش پنجم یا کتاب طبقه بندی بین المللی اختلالات تشخیص می­دهند. هر دو کتاب، با توجه به معیار های تشخیصی مانند نقص در مهارت های ارتباطی، اجتماعی و رفتارهای کلیشه ای، اتیسم را تعریف می کنند. اما کتابی موجود نیست که شامل جزئیات زندگی روزانه افراد اتیسم باشد. بنابراین، این کاتالوگ برای پر کردن این شکاف طراحی شده است. این کاتالوگ شامل مجموعه ای از رفتارها، توانایی ها و عوامل محیطی مانند عادت خواب، مسائل بهداشتی، حمایت های خانواده و مسائل مربوط به تحصیل و اشتغال افراد اتیستیک می­باشد. این کاتالوگ جایگزین کتاب­های مذکور نیست بلکه می تواند مکملی برای آنها باشد.

بالته و محققانی از 43 کشور جهان مشخصه­های اصلی مربوط به اتیسم را مشخص کردند. آنها به بررسی مطالعاتی که در مورد مهارت های زندگی روزمره کودکان اتیستیک انجام شده بود پرداختند و نتایج آن را بررسی کردند. سپس نظر 225 کارشناس اتیسم را درمورد این عوامل جویا شده و  از 90 فرد با اختلال طیف اتیسم و مراقبین آنها مصاحبه کردند. سرانجام، آنها مهارتهای زندگی روزانه 122 نفر افراد اتیسم را در 10 کشور جهان  مطالعه کردند.

در سپتامبر 2016، بیست پژوهشگر اتیسم از 11 کشور در استهکلم دیداری داشتند که آنها در فهرست اصلی با 111 بخش موافقت کردند. بخشی از این فهرست شامل مهارت های شناختی مانند حافظه و توجه، توانایی انجام کارهای روزانه مانند کارهای مربوط به خانه و عوامل محیطی که بر سلامت فرد تاثیر می گذارند مانند حمایت خانواده و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی بود.

 

منبع : فهرستی از توانایی ها، دریچه ای را به روی زندگی افراد اتیسم باز می کند.

 

 


1
1

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.