مغز اجتماعی در کودکان اتیسم

مغز اجتماعی در کودکان اتیسم
1397/1/28
شبکه های "مغز اجتماعی" در سنین پایین در کودکان اتیسم تغییر می کنند

 

زمانیکه نوزادان رشد می کنند، به سمت نشانه های اجتماعی، مانند صداها، چهره ها و حرکات انسانی واکنش نشان می دهند. در این هنگام مغز آنها یک شبکه اجتماعی را ایجاد می کند که می تواند این نشانه ها را تغییر داده و تحت عنوان "مغز اجتماعی" شناخته می شود. با توجه به این موضوع یک مشاهده رایج در کودکان اتیسم نشان می دهد که حساسیت و توجه به این نشانه های اجتماعی در طول سال اول زندگی کاهش می یابد. عدم توجه نوزادان اتیسم به نشانه های اجتماعی در نهایت مانع رشد طبیعی مغز اجتماعی آنها در مراحل اولیه رشد می شود.

 در حال حاضر، گروهی از محققان دانشگاه ژنو، شواهد مستقیمی از این تاخیر رشدی را  در دوران نوزادی تا دوره پیش دبستانی در کودکان اتیسم یافتند. یافته های آنها در مجله eLife منتشر شده است.

دکتر هولگر اسپردین در دانشکده پزشکی ژنو که نویسنده اصلی این پژوهش است، می­گوید: « نوزادان اتیسم توجه کمتری به نشانه های اجتماعی دارند، تصور ما این است که زمانیکه تصاویر متحرک اجتماعی را به آنها نشان می دهیم، مغز آنها در مقایسه با کودکان عادی در هر دو روش کشف دیداری تصاویر و پردازش اطلاعات اجتماعی تفاوتی را نشان دهد.»

این تیم از روش تکنولوژی ردیابی چشم برای مطالعه مغز کودکان در زمان تماشای فیلم های اجتماعی استفاده کردند. کودکان اتیستیک در زمان تماشای فیلم ها نسبت به نوزادان معمولی الگوهای دیداری متفاوتی داشتند. این تغییرات همراه با اتصال سلول های عصبی و جریان اطلاعات در مغز همراه بود. نتایج این پژوهش نشان داد که مداخلات در جهت توانایی کودکان برای پاسخ گویی به نشانه های اجتماعی در این سنین حیاتی، می تواند مغز را مجددا راه اندازی کند و برای بهبود رشد  "مغز اجتماعی "  این امکان در این سنین قابل انجام است.

  پروفسور مری شار، استادیار دانشگاه ژنو معتقد است، این تغییرات در مناطق مغز اجتماعی در مراحل اولیه تشخیص اتیسم وجود دارد بنابراین بررسی های بیشتری برای تحقیق در مورد اینکه آیا مداخلات درمانی که با هدف تمرکز بر مهارت های اجتماعی انجام می شوند، می توانند در بهبود پیشرفت اجتماعی مغز کمک کننده باشد، لازم است.

 

منبع : شبکه های "مغز اجتماعی" در سنین پایین در کودکان اتیسم تغییر می کنند

 

 


2
1

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.