پرسشنامه غربالگری دو دقیقه ای

پرسشنامه غربالگری دو دقیقه ای
1396/12/7
تنظیم پرسشنامه غربالگری جهت تشخیص اتیسم

 

محققان دانشکده پزشکی نیوجرسی، یک پرسشنامه غربالگری دو دقیقه ای تنظیم کرده اند که می تواند به والدین، متخصان اطفال و روانشناسان کودک کمک کند تا اختلال اتیسم را در مراحل نوپایی تشخیص دهند. درست زمانی که مداخلات زودهنگام بسیار اثر بخش هستند و با توجه به شیوع روز افزون اتیسم تشخیص و مداخلات اولیه بسیار حیاتی می باشند.

والتر زاهروندی استادیار اطفال می گوید: «پرسشنامه روانشناختی PDQ-1 ، که در مجله رشدی و رفتاری کودکان منتشر شد، ۸۸ درصد احتمال درستی تشخیص اختلال اتیسم را در کودکان نشان می دهد.» 959 کودک 18 تا 36 ماهه برای انجام این پژوهش انتخاب شدند که قبلا هیچ تشخیصی در زمینه اختلالات رشدی نگرفته بودند. کودکانی که در این پرسشنامه نمرات پایینی دریافت کردند احتمال بیشتری داشت که در طیف اختلال اتیسم باشند. آنها سپس برای تشخیص دقیق اتیسم تحت ارزیابی اختلالات رشدی قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده وجود اختلال طیف اتیسم بود. این پرسشنامه جدید در همه جوامع قابل استفاده است. بعضی از سوالات PDQ-1 شامل موارد زیر می­باشد:

  • آیا کودک به نقاط خاصی توجه می کند یا به حرکاتی علاقه مند است؟
  • آیا کودک به نام خود واکنش نشان می دهد؟
  • آیا کودک جمله سازی می کند؟
  • آیا کودک با دیگران ارتباط برقرار می­کند؟

دکتر زاهروندی می گوید: « آگاهی درباره اختلال اتیسم در نیوجرسی بالا است و منابع بسیار خوبی وجود دارد، اما خیلی از کودکان بویژه کودکان در جوامع کم درآمد دیر تشخیص داده می شوند. دسترسی ما به پرسشنامه معتبر و کارآمدی مانند PDQ-1   توانایی تشخیص اتیسم را برای ما بهتر می کند و مداخلات زودهنگام را افزایش می دهد». وی افزود: «تشخیص دقیق اتیسم فقط با یک ارزیابی جامع و  توسط یک متخصص امکان پذیر است، اما این پرسشنامه غربالگری اولین قدم بسوی تشخیص اتیسم است و اگر بخواهیم تشخیص زودهنگام را توسعه دهیم باید یک ابزار آسان و قابل اعتماد داشته باشیم که بتوانیم بطور گسترده از آن استفاده کنیم. این پرسشنامه ویژگی های لازم را برای تشخیص اولیه را دارا می باشد.»

محققان دانشکده پزشکی نیوجرسی، یک پرسشنامه غربالگری دو دقیقه ای تنظیم کرده اند که می تواند به والدین، متخصان اطفال و روانشناسان کودک کمک کند تا اختلال اتیسم را در مراحل نوپایی تشخیص دهند. درست زمانی که مداخلات زودهنگام بسیار اثر بخش هستند و با توجه به شیوع روز افزون اتیسم تشخیص و مداخلات اولیه بسیار حیاتی می باشند.

والتر زاهروندی استادیار اطفال می گوید: «پرسشنامه روانشناختی PDQ-1 ، که در مجله رشدی و رفتاری کودکان منتشر شد، ۸۸ درصد احتمال درستی تشخیص اختلال اتیسم را در کودکان نشان می دهد.» 959 کودک 18 تا 36 ماهه برای انجام این پژوهش انتخاب شدند که قبلا هیچ تشخیصی در زمینه اختلالات رشدی نگرفته بودند. کودکانی که در این پرسشنامه نمرات پایینی دریافت کردند احتمال بیشتری داشت که در طیف اختلال اتیسم باشند. آنها سپس برای تشخیص دقیق اتیسم تحت ارزیابی اختلالات رشدی قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده وجود اختلال طیف اتیسم بود. این پرسشنامه جدید در همه جوامع قابل استفاده است. بعضی از سوالات PDQ-1 شامل موارد زیر می­باشد:

  • آیا کودک به نقاط خاصی توجه می کند یا به حرکاتی علاقه مند است؟
  • آیا کودک به نام خود واکنش نشان می دهد؟
  • آیا کودک جمله سازی می کند؟
  • آیا کودک با دیگران ارتباط برقرار می­کند؟

دکتر زاهروندی می گوید: « آگاهی درباره اختلال اتیسم در نیوجرسی بالا است و منابع بسیار خوبی وجود دارد، اما خیلی از کودکان بویژه کودکان در جوامع کم درآمد دیر تشخیص داده می شوند. دسترسی ما به پرسشنامه معتبر و کارآمدی مانند PDQ-1   توانایی تشخیص اتیسم را برای ما بهتر می کند و مداخلات زودهنگام را افزایش می دهد». وی افزود: «تشخیص دقیق اتیسم فقط با یک ارزیابی جامع و  توسط یک متخصص امکان پذیر است، اما این پرسشنامه غربالگری اولین قدم بسوی تشخیص اتیسم است و اگر بخواهیم تشخیص زودهنگام را توسعه دهیم باید یک ابزار آسان و قابل اعتماد داشته باشیم که بتوانیم بطور گسترده از آن استفاده کنیم. این پرسشنامه ویژگی های لازم را برای تشخیص اولیه را دارا می باشد.»

منبع : پرسشنامه غربالگری دو دقیقه ای


13
8

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.