تاثیر داروهای آزمایشی بر ارتباطات مغزی افراد اتیستیک

تاثیر داروهای آزمایشی بر ارتباطات مغزی افراد اتیستیک
1396/11/29
داروهای آزمایشی، ارتباطات مغزی را در اتیسم بهبود می دهند

 

تحقیقات جدید در دانشگاه تگزاس، درمانی را برای اختلال اتیسم شناسایی کردند که هدف آن بررسی تاثیر یک ژن معیوب در ارتباطات است. درمان ها برای اختلال اتیسم اغلب روی بهبود نشانه های رفتاری و یادگیری بهتر مهارت های ارتباطی تمرکز می کنند. تاکنون تلاش های کمی برای شناسایی علل بیولوژیکی اختلال اتیسم صورت گرفته است.

این مطالعه که توسط دکتر گریک پاول هدایت می شود و درمان بالقوه ای را شناسایی کرده که می تواند فرآیندهای انتقال عصبی را که تحت تاثیر ژن 13 KCTD شناخته می شوند، بازیابی کنند.

حذف شدن ژن معیوب عملکرد مغز را ناقص می کند

ژن 13 KCTD  یک پروتئین با همین نام را کد گذاری می کند و این با نتایج مطالعات قبلی مرتبط است که بیان می کند " کاهش یا افزایش بخش کروموزومی حاوی این ژن خطر قابل توجهی از اتیسم و تاخیر رشدی را به وجود می آورد". بنابراین حذف این ژن عامل اصلی مختل شدن عملکرد مغز است و دکتر پاول راهی را برای رفع این آسیب پیدا کرده است.

دکتر پاول تاثیر ژن 13 kCTD  را روی موش ها  و نقش این ژن را در به وجود آمدن اختلال اتیسم مورد بررسی قرار داد. او متوجه شد در غیاب این ژن سطحی از پروتئین RHoA   افزایش می یابد که این مسئله با عث مختل شدن انتقال سیناپسی می شود. به بیانی دیگر ژن 13 KCTD به تنظیم سطح این پروتئین کمک می کند. بنابراین دکتر پاول دارویی را برای جلوگیری از حذف شدن این ژن آزمایش کرد که نتیجه تحقیقاتشان موفقیت آمیز بود.

دکتر پاول در گزارشی توضیح داد: " ما نشان دادیم که دوره نهفتگی این دارو روی مغز در کوتاه مدت اثر مثبتی بر جای گذاشته است و امیدواریم در آینده آزمایشاتی انجام دهیم که تعیین کند  آیا استفاده از این دارو یا داروهای مشابه در مدت طولانی ممکن است منجر به بازسازی عملکرد مغز شود ؟"

 

منبع: داروهای آزمایشی، ارتباطات مغزی را در اتیسم بهبود می دهند

 


1
1

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.