ربات انگلیسی بنام "کسپر"

ربات انگلیسی بنام
1396/11/17
رباتی جهت کمک به بهبود مهارت های اجتماعی

 

ربات کسپر در دانشگاه هرتفوردشایر ساخته شد. او می تواند آهنگ بخواند، غذا خوردن را تقلید و موهایش را شانه کند. او به کودکان در ارتقا تعاملات اجتماعی و ارتباطی کمک می کند.

اگر بخواهیم به برخی رفتارهای او جهت کمک به کودکان اتیسم اشاره کنیم، این رفتارها بدین شرح است:

زمانی که کودکی رفتاری به شدت خشن با او داشته باشد، ربات کسپر با گریه می­گوید:" اووه، تو به من آسیب زدی". سپس درمانگر مداخله را آغاز می کند، او به کودک توضیح می دهد که رفتار تو سبب ناراحتی کسپر شده است و برای جبران این ناراحتی باید کف پای کسپر را غلغلک بدهی. با این روش کودک متوجه رفتار اشتباهش می شود و درصدد جبران برمی­آید.

ربات کسپر در طی ۱۰ سال گذشته به بیش از ۱۷۰ کودک اتیستیک در مدارس و بیمارستان های مختلف انگلیس کمک کرده است. اما با توجه به گزارش اجتماع ملی اتیسم بریتانیا بیش از ۷۰۰ هزار فرد اتیستیک در انگلیس وجود دارد، در نتیجه دانشگاه به دنبال آن است تا کسپر به افراد بیشتری کمک کند.

کریستین داتنهاهن، پروفسور هوش مصنوعی دانشگاه هرتفوردشایر در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است:" چشم انداز ما این است که هر کودکی در مدرسه، خانه یا بیمارستان بتواند در صورت درخواست به کسپر دسترسی داشته باشد". البته دسترسی به این هدف بستگی به مطالعات دوسال اخیر این دانشگاه با سازمان های همراه دارد.


1
1

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.