عینک گوگل

عینک گوگل
1396/11/9
عینک های هوشمند برای کودکان اتیستیک

 

عینک های هوشمند برای کودکان اتیستیک و خانواده های آنها مورد استفاده قرارگرفت تا نقش آن را در وضعیت پیچیده ای حدود 3.5 میلیون نفر جمعیت اتیسم در ایالت متحده بررسی کند. پژوهشگران در یک پژوهش گروه کوچکی از کودکان اتیستیک را در کاربرد درمانی، قابلیت استفاده و پذیرش آن در بین جامعه مورد آزمایش قرار دادند. هشت کودک اتیستیک به همراه خانوادشان در این طرح شرکت کردند. کودکان در طیف های مختلفی قرار داشتند. آنها بین سنین 6 تا 17 سال بودند.

عینک های هوشمند مملو از یک رشته برنامه است که برای یادگیری اجتماعی، هیجانی و خودکارآمدی کودکان استفاده می شود و مبتنی بر نیاز ها و چالش های مغز طراحی شده است. شرکت کنندگان ویژگی های این دستگاه را از نظر وزن، شکل و اندازه بررسی کردند. بعضی از آنها که توانایی کلامی داشتند درباره این دستگاه نظرات خود را ارائه دادند و سوالاتشان را مطرح کردند.

همه کودکان با موفقیت به اتاق مصاحبه رفتند جاییکه آنها باید به سوالات پژوهشگران پاسخ می دادند و اگر نیازمند کمکی بودند، یکی از اعضای خانواده می توانست به آنها یاری دهد. خانواده ها نیز در مصاحبه از تجربه خود در استفاده از عینک هوشمند که کودکشان در مدرسه و خانه از آن استفاده می کند، گفتند.

نتایج به دست آمده از تحقیق قانع کننده بود. همه 8 کودک توانستند از عینک بطور مفید و کاربردی استفاده کنند. شرکت کنندگان اظهار کردند که هنگام استفاده از عینک های هوشمند احساس تنش ، اضطراب یا هیجانی منفی نداشتند. علاوه بر این، کودکان همه گزارش دادند که استفاده از عینک های  هوشمند در محیط خانه و مدرسه مسرت بخش خواهد بود. از نظر خانواده ها ، کودکان در استفاده از عینک های هوشمند هیچ نگرانی نداشتند. قابل توجه است که همه مراقبان گزارش دادند که فرزندشان از طریق این دستگاه سرگرم می شود.

والدین و معلمان به طور مرتب گزارش می دهند که آنها شگفت زده شده اند که چگونه کودکان  اتیستیک می توانند از توانمندی عینک شیشه ای استفاده کنند و بسیار مهم است که تشخیص دهیم میلیون ها کودک و بزرگسال اتیستیک برای دستیابی به خدمات ویژه ای که به آنها نیاز دارند، تلاش می کنند. این تکنولوژی فعالیت درمانگران و معلمان آنها را تقویت می کند. به عنوان مثال روش های خود انگیزشی را برای تمرین مهارت های زندگی فراهم می کند.

با وجودی که این یک مطالعه کوچک است و زمان محدودی برای استفاده و کاربرد این عینک وجود داشت، اما یک گام مهمی در اعتبار نقش فناوری برای رفع نیازهای کودکان دارای اتیسم است. استفاده از عینک هوشمند می تواند ابزار دنیای واقعی کودکان اتیستیک باشد.


1
1

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.