بالهایی برای اتیسم

بالهایی برای اتیسم
1396/10/19
ایجاد خط جداگانه در فرودگاه برای کودکان اتیستیک

 

برنامه جدیدی که به کودکان اتیستیک کمک می کند تا بالهای خود را پیدا کنند.

فرودگاه ها معمولا قوانین محدود کننده، اضطراب­آور و بعضا تحقیر کننده ای را برای کودکان اتیستیک و خانواده هایشان دارند. صف هایی از مردم مضطرب، بخش بازرسی غیر قابل انعطاف، فضاهای پرسر و صدا و شلوغ معضل بسیار بزرگی برای کودکان اتستیک است.

یک کودک اتیستیک در این شرایط ممکن است از نظر ظاهری آرام به نظر برسد، در حالیکه در درون خود بیش از حد خشمگین و تمام حواسش به هم ریخته است.

خانم تاشا آلاچ مدیر خدمات درمانی انجمن اتیسم WA تلاش کرده است تنش خدمات فرودگاهی و پروازی را از بسیاری از خانواده ها دور کند. او معتقد است که با برنامه ریزی و پشتیبانی می توان تجربه مثبت فرودگاهی و پروازی را برای کودکان اتیستیک و خانواده هایشان امکان پذیر کرد.

ابتکار عمل خانم آلاچ این است که افراد اتیستیک و خانواده هایشان را برای آنچه که در یک سفر هوایی لازم دارند، مهیا کند. برای چهارمین بار در سال جاری فرودگاه پرث، یک ساعت هواپیمای Virjin را برای شرکت هواپیمایی خود اجاره کرد تا کارمندان داوطلبانه با کودکان اتیستیک مراحل فرودگاهی و پروازی را تمرین کنند.

کودکان با چک کردن بلیط، بازرسی امنیتی و سوار شدن به هواپیما خدمات پروازی را تجربه می کنند. به همه کودکان کارت های تصویری (ابزار آموزشی رایج برای کودکان اتیستیک است) برای پیش بینی بهتر مراحل پروازی داده شد.

رییس فرودگاه پرث می­گوید مسافرت با هواپیما برای همه یک تجربه استرس زا است اما برای افرادی که مشکل عصبی ـ رشدی دارند مانند کودکان اتیسم می تواند یک تجربه پر تنش و سخت باشد. او هم چنین افزود مشارکت ما با انجمن اتیسم WA موجب ایجاد رویکرد مشترکی به منظور تغییرات مثبت برای کودکان اتیستیک و خانواده هایشان شده است.

هدف آتی ما این  است که در فرودگاه پرث لاین رنگی را برای کودکانی مانند کودکان اتیستیک که ناتوانی پنهانی دارند ایجاد کنیم تا کارمندان و ماموران بازرسی آنها را راحتر شناسایی کنند و خدمات ویژه ای به آنها ارائه دهند.


1
1

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.