مشکلات حسی کودکان اتیسم با تفاوت‌های ضربان قلب آنها مرتبط است

مشکلات حسی کودکان اتیسم با تفاوت‌های ضربان قلب آنها مرتبط است
1400/1/28
تحقیق جدیدی نشان می‌دهد که تغییرپذیری ضربان قلب می‌تواند شاخص دقیقی از مشکلات حسی در کودکان اتیسم باشد.

"مشکلات حسی کودکان اتیسم با تفاوت‌های ضربان قلب آنها مرتبط است"

تحقیق جدیدی نشان می‌دهد که کودکان با اختلال طیف اتیسم دارای مشکلات حسی در مقایسه با همسالان بدون اختلال اتیسم خود، تغییرات چشمگیر بیشتری را در ضربان قلب، در پاسخ به صداهای ناخوشایند و تماس با سطوح زبر نشان می‌دهند.

این نتایج نشان می‌دهد که تغییرپذیری ضربان قلب می‌تواند شاخص دقیقی از مشکلات حسی در کودکان اتیسم باشد.

بسیاری از افراد اتیسم، حساسیت بالایی را به محرک‌هایی مثل صداهای بلند یا خراش درزها و تگ‌های لباس تجربه می‌کنند.

اف‌ام‌آرآی یا تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی، این ویژگی را به فعالیت شدید غیرمعمول در ناحیه‌هایی از مغز که اطلاعات حسی را پردازش می‌کنند نسبت می‌دهد.

همچنین این الگوی ضربان قلب شناخته شده در این تحقیق جدید، در مسیر پاسخ‌های مغزی که قبلا با حساسیت حسی پیوند خورده بود قرار دارد.

ارزیابی پاسخ‌های روان شناختی در طی فعالیت مغز، محققان را بر این داشته است که ارتباط بین مغز و بدن را مشاهده کنند. اندازه‌گیری همه‌ی این عوامل در یک تحقیق می‌تواند به روشن شدن این که چطور ممکن است این عوامل با هم در ارتباط باشند بینجامد.


0
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.