دختران و پسران اتیسم در چگونگی صحبت کردن درباره ی گروه های اجتماعی با هم متفاوت اند

دختران و پسران اتیسم در چگونگی صحبت کردن درباره ی گروه های اجتماعی با هم متفاوت اند
1399/11/29
در طول گفت و گو، دختران اتیسم برخلاف پسران اتیسم، کلمات "ما" و "آنها" و دیگر کلمات مربوط به گروه های اجتماعی را به طور متفاوتی استفاده می کنند

دختران و پسران اتیسم در چگونگی صحبت کردن درباره ی گروه های اجتماعی با هم متفاوت اند

طبق تحقیق جدیدی، در طول گفت و گو، دختران اتیسم برخلاف پسران اتیسم، کلمات "ما" و "آنها" و دیگر کلمات مربوط به گروه های اجتماعی را به طور متفاوتی استفاده می کنند.

محققان می گویند این یافته ها می تواند به والدین و متخصصان کمک کند تا اختلال اتیسم را در دختران که به نظر می رسد نسبت به پسران، کمتر و دیرتر تشخیص اتیسم می گیرند شناسایی کنند.

عدم شناسایی اختلال اتیسم در دختران می تواند آنها را در ریسک بالایی از مشکلات سلامت روان مثل اضطراب، افسردگی و خودکشی قرار دهد.

یکی از محققان می گوید "اگر دختران با اختلال طیف اتیسم به طور مناسبی درک نشوند، ممکن است بعدها به منابع زودهنگام و مناسبی که در زندگی نیاز دارند تا به حمایتی که احتیاج دارند تا رشد کرده و به پتانسیل کامل خود دست یابند، دسترسی پیدا نکنند".

برای دستیابی به فهم بهتر تفاوت های جنسیتی در مشکلات مربوط به ارتباطات اجتماعی (یک ویژگی اصلی اختلال اتیسم)، تعدادی از محققان، این که دختران و پسران با یا بدون اختلال طیف اتیسم در طول گفت و گوی غیرنوشتاری چطور درباره ی دیگران صحبت می کنند را تحلیل و بررسی کردند.

یکی از محققان می گوید "این یکی از چند تحقیقی است که نه فقط پاسخ های داده شده به آزمون های استانداردشده بلکه نمونه های زبان طبیعی را برای بررسی تفاوت در علاقه ی اجتماعی در بین دختران و پسران با اختلال طیف اتیسم و دختران و پسران دارای رشد نرمال استفاده کرده است". او می گوید همچنین این یکی از چند تحقیقی است که این ایده را حمایت می کند که، در مقایسه با پسران اتیسم، دختران دارای این شرایط، نقاط قوتی در انگیزش و تعاملات اجتماعی دارند.


0
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.