"غربالگری نوزادان می تواند بررسی نشانه هایی از اتیسم را هم دربرگیرد"

1399/11/4
محققان دریافتند که کودکانی که بعدها تشخیص اتیسم گرفته بودند، پاسخ های مغزی کندتری در طول تست های شنوایی نوزادی نشان دادند.

یک تست ساده ی روزمره ممکن است بتواند اتیسم را در نوزادان تشخیص دهد.

طبح تحقیق جدیدی، تستی که به طور پیوسته از نوزادان برای غربال شنوایی آنها گرفته می شود، می تواند نشانه هایی را هم درباره ی اینکه آیا آنها در طیف قرار دارند یا خیر ارایه دهد.

این تست ها، ای بی آر (پاسخ ساقه ی مغز شنیداری) کودک را اندازه گیری می کند تا بررسی کند که گوش داخلی و مغز چگونه به صداها عکس العمل نشان می دهند.

برای این تحقیق، محققان، شنوایی تقریبا 140 هزار کودک متولد شده در فلوریدا را با گزارش های تحصیلی آن دولت مقایسه کردند و دریافتند که کودکانی که بعدها تشخیص اتیسم گرفته بودند، پاسخ های مغزی کندتری در طول تست های شنوایی نوزادی نشان دادند.

یکی از این محققان می گوید "ما هنوز به نقطه ای نرسیده ایم که بگوییم متخصصان از تست ای بی آر به عنوان تعیین کننده ای برای اتیسم در کودکان استفاده کنند اما می گوییم که این تحقیق راهی نویدبخش در این حوزه که چطور تست ای بی آر می تواند به عنوان روشی برای بررسی دقیق اتیسم در هنگام تولد مورد استفاده قرار گیرد را به وجود می آورد".

همچنین این محقق این نکته را ذکر کرده است که کودکان مبتلا به اتیسم حتی اگر شنوایی شان نرمال باشد، ممکن است صدا را به صورت متفاوتی پردازش کنند. پس محققان این را در نظر می گیرند که چطور اضافه کردن سطوح جدیدی به غربالگری شنوایی، بهتر می تواند ریسک ابتلا به اتیسم و دیگر مشکلات رشدی را در یک کودک بررسی کند.

محقق دیگری می گوید "اهمیت تشخیص زودهنگام اتیسم در طول نوزادی و رشد کودکی، در زمانی که مداخلات می توانند بیشترین تاثیر را داشته باشند، نباید دست کم گرفته شود. همچنین هر ابزار دیگری که بتواند نشانه های تشخیصی را تصریح کند، باید با ارزش در نظر گرفته شود".


2
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.