علائم اتیسم ممکن است در اوایل کودکی شدت کمتری داشته باشد.

علائم اتیسم ممکن است در اوایل کودکی شدت کمتری داشته باشد.
1399/6/5
تقریباً ۳۰ درصد کودکان کوچکتر، شدت علائم کمتری در سن ۶ سالگی نسبت به سن ۳ سالگی دارند

تحقیق جدیدی نشان داده است که در کودکان اتیسم، بین سنین ۳ تا ۶ سالگی ممکن است علائمشان بهبود پیدا کند. این تحقیق که در دانشگاه کالیفرنیا انجام شد و ۸۹ پسر و ۳۶ دختر اتیسم را مورد ارزیابی قرار داد. طبق یافته های این تحقیق، در اوایل کودکی، کودکان اتیسم ممکن است علائمشان کاهش یابد. این یافته‌ها که در مجله اتیسم و اختلالات رشدی منتشر شد، نشان داد که نه تنها شدت علائم کودکان با سن تغییر می کند، بلکه آنها می توانند بهبود پیدا کنند و بهتر شوند به طوری که علائم ۲۸.۸ درصد این کودکان در گروه کاهش یافت. با این حال، ۱۶.۸ درصد در گروه افزایش داشت و ۵۴.۴ درصد کودکان در گروه، علائمشان ثابت بود.

دیوید آمارال نویسنده اصلی این پژوهش گفت: تقریباً ۳۰ درصد کودکان کوچکتر، شدت علائم کمتری در سن ۶ سالگی نسبت به سن ۳ سالگی دارند و در برخی موارد، کودکان کاملاً تشخیص اتیسمشان را از دست دادند. (در حالی که مطالعات قبلی حاکی از آن بود که شدت اتیسم در هنگام تشخیص تا آخر عمر ادامه خواهد یافت.) او افزود: این مورد هم درست است که به نظر می رسد علائم برخی کودکان با افزایش سن وخیم تر می شوند. متاسفانه در حال حاضر نمی توان پیش بینی کرد که چه کسی خوب عمل خواهد کرد و چه کسی علائم شدیدتر اتیسم را نشان خواهد داد و نیاز به مداخلات مختلف دارد.

همچنین محققان دریافتند که دختران با اختلال اتیسم، کاهش علائم بیشتری را نسبت به پسران نشان می دهند. همچنین علائمشان در اوایل کودکی افزایش چندانی ندارد. آنها می گویند: این ممکن است ناشی از این مسئله باشد که دختران بهتر می توانند علائمشان را پنهان کنند و این یک راهکار مقابله ای است که در بین زنان اتیسم نسبت به مردان اتیسم در محدوده های سنی مختلف از جمله بزرگسالی شایع تر است. اوایل کودکی دوره ای از رشد اساسی مغز است که توانایی حیاتی برای یادگیری و پیشرفت دارد. همچنین این زمان ویژه ای برای تشخیص اولیه‌ی اتیسم و بهترین زمان برای مداخله‌ی زودهنگام است.

این مطالعه نشان داد که ضریب هوشی با تغییر در شدت علائم رابطه معناداری دارد. کودکان با ضریب هوشی بالاتر بیشتر احتمال دارد که کاهشی در علائم اتیسم نشان دهند. به نظر می رسد ضریب هوشی قویترین پیش بینی کننده شدت علائم برای کودکان اتیسم باشد. از آنجا که نمرات ضریب هوشی از سن ۳ تا ۶ سالگی افزایش یافته، میزان شدت علائم کاهش یافته است. محققان نتوانستند رابطه ای بین میزان شدت اولیه و تغییر علائم در آینده مشخص کنند.با کمال تعجب، گروهی از کودکان که در سن ۶ سالگی، شدت علائمشان افزایش یافت، در ۳ سالگی شدت کمتری را نشان داده بودند و نمرات شدت آنها نسبت به گروه های دیگر تغییرپذیری کمتری داشت.


0
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.