دختران اتیسم نسبت به پسران اتیسم ممکن است چالش‌های عاطفی بیشتری را تجربه کنند.

دختران اتیسم نسبت به پسران اتیسم ممکن است چالش‌های عاطفی بیشتری را تجربه کنند.
1399/6/5
دختران نسبت به پسران دیرتر تشخیص اتیسم میگیرند

با شروع سن ۱۳ سالگی، دختران اتیسم نسبت به پسران اتیسم در کنترل احساسات مشکل بیشتری دارند.بر اساس مطالعه ای جدید، کنترل احساسات، دختران اتیسم را بیشتر از پسران اتیسم درگیر کرده است. کارلا مازفسکی استاد روانشناسی دانشگاه پنسیلوا می گوید: این پژوهش نشان نمی دهد که چه عواملی ممکن است باعث بروز این تفاوت ها که کوچک اما معنادار هستند شوند. اما اهمیت درمان مشکلات کنترل احساسات را در کودکان و نوجوانان اتیسم برجسته می کند. ما باید به عدم کنترل احساسات توجه و بررسی کنیم و برای آن درمانی در نظر بگیریم. کودکان اتیسم نسبت به کودکان غیر اتیسم، در کنترل احساساتشان مشکلات بیشتری دارند و معدود درمان های موجود به این مسئله می پردازد. تحقیقات قبلی حاکی از آن است که مشکل در کنترل احساسات در کودکی، پیش بینی کننده مهارت های اجتماعی ضعیف در ادامه زندگی است.

ویلیام مندی، مدرس ارشد روانشناسی بالینی در دانشگاه لندن می گوید: مشکلات کنترل احساسات بر کیفیت زندگی بزرگسالان اتیسم تاثیر می گذارد و مشکلاتی از قبیل افسردگی، اضطراب و مشکلات اجتماعی را در پی دارد. این یک هدف امیدوارکننده برای مداخله است زیرا دلیلی است که بپذیریم، مشکلات مربوط به تنظیم احساسات ممکن است در مشکلاتی که افراد اتیسم دارند، نقش داشته باشد. براساس پژوهشی که در ایالات متحده ی آمریکا انجام شد، والدین و سرپرستان کودکان به ۳۰ سوال درباره واکنش پذیری عاطفی، شدت و وضع کلی فرزندانشان پاسخ دادند. در هر سنی نمره دختران اتیسم نسبت به پسران اتیسم در واکنش پذیری عاطفی بالاتر بود. آنها همچنین در اندازه گیری خلق و خوی افسرده (در دختران بالای ۱۳ سال)، نمره بالاتری گرفتند.

همچنین به طور میانگین، دختران نسبت به پسران دیرتر تشخیص اتیسم میگیرند؛ که این مسئله ممکن است دسترسی آنها به درمان‌هایی که می تواند در کنترل احساسات به آنها کمک کند را به تاخیر بیندازد. عواملی در محیط خانه‌ی کودک مثل تاریخچه سوء استفاده در خانواده و ترکیب خانواده هم می تواند در تنظیم احساسات مشکلاتی ایجاد کند. محققان این تحقیق در حال تجزیه و تحلیل داده‌ها از نمونه بزرگتری از افراد اتیسم هستند و یافته‌های اولیه، مطالعه جدید را تایید می کند که مردان نسبت به زنان نمرات کمتری را واکنش پذیری عاطفی و پریشان حالی گزارش می دهند.

درمان‌هایی که برای کنترل احساسات انجام می شود مانند درمان‌های مبتنی بر ذهن آگاهی، می توانند برای کمک به کودکان اتیسم، فارغ از جنسیت، مورد استفاده قرار گیرند. بسیاری از این رویکردها، از جمله درمان شناختی ـ رفتاری، به طور خاص برای کاهش اضطراب طراحی شده اند، اما می تواند برای کودکان اتیسم هم مفید باشد. این زمینه در مراحل ابتدایی خود است و معدود درمان هایی هستند که صریحاً تنظیم احساس را به عنوان نتیجه ای برای درمان های اتیسم در نظر می گیرند. با این حال، کارهایی که انجام شده است نشان می دهد که این می تواند از طریق درمان بهبود پیدا کند.


0
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.