تغییر نگرش از روی علت اتیسم به چگونگی پذیرش آن

تغییر نگرش از روی علت اتیسم به چگونگی پذیرش آن
1399/5/1
مطالعات نشان می دهند که تعریف واشنگتن پست از اتیسم، از علت و درمان به پذیرش تغییر کرده است.

تعریف واشنگتن از پست اتیسم، بعد از سالیان متمادی، از تمرکز روی علت و درمان به سمت پذیرش و سازگاری تغییر یافته است.

نوآ لوین استاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا و از محققان این پژوهش می گوید: مطالعات جدید نشان می دهند که بازنمایی رسانه ها در حال تغییر هستند، تا نگرش عمومی جدیدی را که در بخشی از جنبش حقوق اتیسم حاصل شده را منعکس کنند. او می گوید: پوشش خبری کمتر روی چیزی که علت اتیسم است و بیشتر به این سمت که چگونه زندگی بهتری برای افراد با اختلال طیف اتیسم بسازیم، تغییر یافته است.

نامیرا اختر، از دیگر نویسندگان این تحقیق خواستار درک بیشتر اختلال اتیسم است. او می گوید: جنبش خود حمایتی اتیسم، مدتی است که وجود دارد اما این ایده که اتیسم چیزی است که باید با آن سازگار شوند نه اینکه درمان شود، برای کسانی که در معرض آن قرار نگرفته اند جدید است. لوین و اختر، در تحقیق خود دریافتند که مقالات واشنگتن پست به مرور زمان، بیشتر علاقه مند هستند تا در مورد تنوع عصبی صحبت کنند و نقاط قوت افراد با اختلال طیف اتیسم را بیان کنند.

اگرچه پوشش خبری مقالات تدریجاً و به مرور زمان، بیشتر روی مهارت ها و نقاط قوت افراد با اختلال طیف اتیسم تاکید می کند، اما همچنان از اصطلاحات منفی برای توصیف این افراد استفاده می شود.مثلا اصطلاحاتی مثل عملکرد بالا و عملکرد پایین، علی رغم اینکه ترجیح حامیان اتیسم ، استفاده از اصطلاحاتی به زبان خاص تر، مثل صحبت کردن و صحبت نکردن است و تاکید روی نقاط قوت این افراد مثل اینکه افراد با اختلال طیف اتیسم توانند به صورت مکالمه ای صحبت کنند. اختر از دیدن اینکه نمایندگان رسانه های اتیسم در حال تغییر هستند، خوشحال است و معتقد است افراد با اختلال طیف اتیسم باید در تحقیقات مربوط به اتیسم شرکت کنند.


0
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.