پیش بینی اتیسم براساس سطح هورمون در نوزادی

پیش بینی اتیسم براساس سطح هورمون در نوزادی
1399/4/14
میزان وازوپرسین در مایع مغزی نخاعی به طور متوسط ۶۶ درصد کمتر از سایر کودکان است

براساس یک پژوهش جدید، سطح پایین هورمون وازوپرسین در اوایل نوزادی، می تواند پیش بینی کننده ی اتیسم در کودکی باشد.طبق نتایج به دست آمده، آزمایش سطح وازوپرسین در ماه های اولیه نوزادی می تواند احتمال اتیسم را مشخص کند. کارن پارکر، استادیار روانپزشکی و علوم رفتاری در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا می گوید: تشخیص زودهنگام اتیسم باعث می شود، مداخلات خیلی زودتر از آنچه درحال حاضر ممکن است، آغاز شود. تحقیقات قبلی نشان داده است که در کودکان دارای اتیسم، میزان وازوپرسین در مایع مغزی نخاعی به طور متوسط ۶۶ درصد کمتر از سایر کودکان است و سطح پایین وازوپرسین با کاهش مهارت های اجتماعی مرتبط است. پژوهش اخیر همین پدیده را در نوزادان سه ماهه یا کوچکتر نشان داد.

لری یانگ،رئیس علوم اعصاب رفتاری و اختلالات روانپزشکی دردانشگاه اموری پس از بررسی این پژوهش گفت: شگفت انگیز است که این رابطه (بین سطح وازوپرسین و اختلال اتیسم) پیش از ظهور هرگونه علامتی از اتیسم، مشخص می شود. در صورت تایید نتایج، ارتباط مستقیم بین میزان وازوپرسین و اتیسم پررنگ می شود.

تحقیق چگونه انجام شد؟

پارکر و همکارانش برای این تحقیق پرونده پزشکی ۹ کودک با اختلال اتیسم و ۱۷ کودک بدون اختلال اتیسم را بررسی کردند. تحلیل ها نشان داد اکثر کودکان اتیسم در نوزادی ۲۰ درصد وازوپرسین پایین تری در مقایسه با کودکان عادی داشتند. به علت نبود تحقیقات کافی در این زمینه، سیستم پزشکی متقاعد نمی شود که سطح وازوپرسین تمام نوزادان را آزمایش کند. اما اگر در پژوهش های بزرگتر این ماده به عنوان نشانگر زیستی اتیسم تائید شود؛ آنگاه نوزادانی که خواهر یا برادر اتیسم دارند را مورد آزمایش قرار داده و از احتمال وجود اتیسم در آنها آگاه می شوند.

لازم به ذکر است که بررسی های بعدی باید نشان دهند که سطح وازوپرسین تحت تاثیر تب در نوزادان نبوده و مستقیماً با اتیسم مرتبط است. پارکر می پذیرد که وجود تب در نوزادان تحلیل نتایج را دشوار می کند، اما با این وجود مطالعات قبلی را به عنوان پشتوانه یافته های خود می داند. محققان قصد دارند تعداد بیشتری از نوزادان را از مناطق گوناگون بررسی کرده و آنها را در طول دوران کودکی مورد مطالعه قرار دهند.


3
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.