خط مبهم بین اتیسم و ناتوانی ذهنی

خط مبهم بین اتیسم و ناتوانی ذهنی
1399/3/31
آیا اتیسم و ناتوانی ذهنی باهم ارتباط دارند؟

درمانگران زمانی اتیسم و ناتوانی ذهنی را عملا یکی می دانستند. در دهه ۱۹۸۰، تقریباً ۶۹ درصد از افراد اتیسم، تشخیص ناتوانی ذهنی نیز می گرفتند. اکنون این رقم به ۳۰ درصد کاهش یافته است، زیرا معیارهای تشخیصی اتیسم دقیق تر شده است. با این حال این اعداد ثابت نیستند، زیرا خط بین اتیسم و ناتوانی ذهنی هنوز مبهم است.

روشن کردن تمایزهای بیولوژیکی بین اتیسم و ناتوانی ذهنی، می تواند به بینش جدیدی در مورد دلایل هر دو اختلال منجر شود. آدری توروم، روانشناس بالینی کودک در مرکز ملی بهداشت روانی مریلند می گوید: ما باید بفهمیم چه کسی فقط اتیسم دارد، چه کسی فقط ناتوانی ذهنی دارد و از همه مهمتر، چه کسی هم ناتوانی ذهنی و هم اتیسم دارد. "

ناتوانی ذهنی با مشکلات مربوط به استدلال، حل مسئله و سایر مهارت های شناختی مشخص می شود و تشخيص آن براساس ضریب هوشی کمتر از ۷۰ است. اما اختلال اتیسم در درجه اول با مشکلات اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای تکراری مشخص می شود. با این حال، ناتوانی ذهنی با مجموعه ای از تاخیرهای رشدی همراه است که می تواند تفاوتهای اجتماعی را هم شامل شود که این مسئله می تواند درمانگران را گمراه کند. کارشناسان در زمینه ارزیابی اتیسم از ضریب هوشی استفاده نمی¬کنند، به این معنی است که بسیاری از موارد ناتوانی ذهنی مشخص نمی شود.

بال و همکارانش در سال ۲۰۱۶ گزارش دادند که تقریبا نیمی از کودکان با توان کلامی محدود، هوشبهر غیر کلامی بالاتر از انتظار را نشان دادند. فرض اشتباه در مورد بهره هوشی ممکن است قسمت عمده مشکل را هنگام تشخیص نادرست ناتوانی ذهنی در کودکان اتیسم، را رقم بزند. تا کنون نتیجه¬ی علمی مشخصی در زمینه¬ی ژنتیک یافت نشده است. بسیاری از ژنهای اصلی مسئول اتیسم در ناتوانی ذهنی هم تاثیر دارند. برای دسته بندی ژنهای اصلی مرتبط با هر اختلال، گروهی از محققان دادهای جمع آوری شده بیش از ۳۵ هزار نفر در پایگاههای اطلاعاتی متعدد استفاده کردند. هدف این تحقیقات بررسی ژنوم ده هزار نفر بود.

گروه تحقیقاتی به کمک این دادها تقریبا نیمی از ۱۰۲ ژن اصلی علت اتیسم را به عنوان رایج ترین ژن¬ها دست بندی کردند. نیمه¬ی دیگر ژن¬ها نقش بیشتری در تاخیر رشدی داشتند این در حالی است که ناتوانی¬های ذهنی زیر مجموعه¬ای از ژن های تاخیر رشدی محسوب می¬شود. استفان ساندرز سرپرست این تیم تحقیقاتی و متخصص ژنتیکی دانشگاه کالیفرنیا می¬گوید: این اولین باری است که ما توانسته¬ایم به خوبی همپوشانی ژنتیکی را اندازه گیری کنیم. در سطح ژنتیکی، گروه دارای اتیسم هستند با گروهی که تاخیر رشدی دارند، در بسیاری از ژن های مشترک هستند.


1
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.