اتیسم در مردان با نقص در سلولهای ایمنی مغز (میکروگلیا) در ارتباط است.

اتیسم در مردان با نقص در سلولهای ایمنی مغز (میکروگلیا) در ارتباط است.
1399/3/10
تاثیرات مجموعه ای از جهش های ژنی

محققان در پژوهشی، تاثیرات مجموعه ای از جهش های ژنی، که درصد کمی از اختلالات اتیسم را تشکیل می دهد، بررسی کرده است. این جهش ها باعث تولید بیش از حد پروتئین ها در سلول های مغزی می شوند، اما اینکه چگونه تولید بیش ازحد این پروتئین ها منجر به اختلال اتیسم می شود، هنوز یک معما است. دانشمندان شواهدی را یافتند که مهمترین اثر این پروتئینِ بیش از حد، در سلولهای ایمنی مغز به نام سلولهای میکروگلیا رخ می دهد. محققان با کار بر روی موش ها یافتند که تولید بیش از حد پروتئین ها، سلول های میکروگلیال را به گونه ای دچار اختلال می کند که مانع عملکرد حذف سیناپسها می شود، اما این فقط در مردان بروز می کند و منجر به اتیسم و نقص در رفتارهای اجتماعی می شود. .

این یافته نشان می دهد که اختلالات طیف اتیسم در مردان چهار تا پنج برابر بیشتر از زنان است. همچنین با شواهد اخیر مطابقت دارد که در مغز افراد اتیسم، معمولا تعداد بیشتری سیناپس نسبت به افراد غیر اتیسم وجود دارد. .

محقق ارشد این پژوهش می گوید: مطالعه ما نشان می دهد که نقص در میکروگلیا حداقل در برخی موارد در پیشرفت رفتارهای اتیسم نقش اساسی دارد. این به نوبه خود، نشان می دهد که میکروگلیا می تواند هدف خوبی برای تولید داروهایی در آینده که اختلالات طیف اتیسم را پیشگیری یا درمان می کنند، باشد. .

جهش در برخی ژنها تقریبا ۳ درصد از موارد اتیسم را شامل می شود. تاثیر مشترک این ناهنجاری ها ( جهش در ژن) مختل کردن مسیری است که به طور معمول میزان تولید پروتئین در سلول ها را تنظیم می کند و باعث افزایش تولید پروتئین می شود. .

محققان سلولهای میکروگلیایی آسیب دیده را بررسی کردند تا در مورد چگونگی افزایش پروتئین و تاثیر آن بر تغییرات رفتاری مانند اتیسم سرنخ هایی را پیدا کنند. آنها با آزمایش بر روی موش ها دریافتند که در موش های نر، سلولهای میکروگلیا در نواحی مهم مغز، از جمله قشر جلوی پیشانی داخلی ، هیپوکامپ و زیر قشری مغز، به طور قابل توجهی بزرگتر و بیشتر بودند، در حالی که در موش های ماده ها این تغییرات بسیار ظریف تر و کم تر بود. .

محققان اکنون در حال انجام تحقیقاتی هستند تا متوجه شوند كه چرا پروتئین ها در سلول های میکروگلیا مردان بیشتر از زنان تأثیر می گذارند. این یافته ها می تواند بخش مهمی از اختلاف نظرها درباره جنسیت در اتیسم را شناسایی کند و اهداف جدیدی را برای درمان اتیسم مشخص کند. .


4
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.