فضای اینترنت امن برای کودکان اتیسم

فضای اینترنت امن برای کودکان اتیسم
1398/6/26
دانشگاهی اسکاتلندی اولین تحقیق گسترده خود را در انگلستان در مورد چگونگی مراقبت از کودکان اتیسم در برابر اینترنت آغاز کرده است.

2
1

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.