خواهر و برادر کودکان اتیسم و اختلال بیش فعالی و نقص توجه (ADHD) در معرض خطر بالایی برای داشتن هر دو اختلال هستند.

خواهر و برادر کودکان اتیسم و اختلال بیش فعالی و نقص توجه (ADHD) در معرض خطر بالایی برای داشتن هر دو اختلال هستند.
1398/6/26
پژوهش جدیدی به رهبری مگان میلر استادیار گروه روانپزشکی و علوم رفتاری موسسه مایند انجام شد

خواهر و برادر کودکان اتیسم و اختلال بیش فعالی و نقص توجه (ADHD) در معرض خطر بالایی برای داشتن هر دو اختلال هستند.

پژوهش جدیدی به رهبری مگان میلر استادیار گروه روانپزشکی و علوم رفتاری موسسه مایند انجام شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد خانواده هایی که در حال حاضر یک کودک اتیسم یاADHD دارند، تمایل دارند فرزندان دیگرشان را برای بررسی این دو اختلال ارزیابی کنند. علائم ADHD عبارتند از مشکل در تمرکز، صحبت کردن بدون وقفه، فعالیت بیش از حد، مدت زمان محدود در نشستن و ... از سوی دیگر اتیسم نیز شامل اشکال در برقراری ارتباط و روابط اجتماعی، رفتارهای تکراری و کلیشه ای است.

میلر می گوید: تحقیقات ما نشان می دهد که خواهر و برادر کوچکتر کودکان اتیسم در معرض خطر بالایی برای داشتن اتیسم هستند. اما این اطلاعات برای اطمینان از اینکه آیا آنها در معرض خطر ADHD هستند کافی نیست. علیرغم اینکه علائم اتیسم و ADHD بسیار متفاوت هستند اما این دو اختلال خطر همپوشانی دارند.

تیم تحقیقاتی میلر پرونده پزشکی ۷۳۰ خواهر و برادر کودکان ADHD و ۱۵۸ خواهر و برادر کودکان اتیسم و ۱۴۲۸۷ کودک بدون اختلال را بررسی کردند. فقط خانواده هایی که یک کودک بعد از کودک اتیسم و ADHD داشتند در این پژوهش شرکت کردند. محققان در این مطالعه دریافتند که خواهر و برادران کودکان اتیسم که بعد از آنها متولد شده اند ۳۰ برابر بیشتر شانس تشخیص اتیسم و ۷/۳ برابر بیشتر شانس تشخیص ADHD دارند. آنها همچنین دریافتند که خواهر و برادران کودکان ADHD که بعد از آنها متولد شده اند ۱۳ برابر بیشتر شانس تشخیص ADHD و ۴/۴ برابر بیشتر شانس تشخیص اتیسم را دارند. .

محققان بر این باورند که اختلال اتیسم و ADHD از علل ژنتیکی و تاثیرات بیولوژیکی برخوردارند. بنابراین این دو اختلال ارثی و قابل انتقال هستند.

تخمین ریسک های عود مجدد در سایر خواهر و برادران در یک اختلال باعث غربالگری و تلاش هایی برای تشخیص زودهنگام می شود. همچنین درک علل مشترک اختلالات را افزایش می دهد و تشخیص زودهنگام اتیسم و ADHD، درمان و کیفیت زندگی فرد را بهبود می بخشد. میلر می گوید: اقدامات و شیوه های غربالگری معتبری برای تشخیص اتیسم در کودکان در سنین پایین صورت گرفته است، اما متاسفانه ما استانداردهای بالینی یا ابزار کافی برای غربالگری ADHD در سنین خیلی پایین نداریم. با توجه به اینکه، خواهر و برادران کوچک در معرض خطر بالای اتیسم و ADHD قرار دارند. ما در حال حاضر مشغول شناسایی نشانه های اولیه اتیسم و ADHD در نوزادان و کودکان نوپایی که برادر یا خواهر اتیسم و ADHD دارند، هستیم.

منبع خبر: خواهر برادر...

 


1
1

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.