ورزش درمانی

ورزش درمانی
1398/3/7
با توجه به مطالعه روز افزونی که درباره اتیسم انجام می شود می توان با اطمینان گفت که فعالیت بدنی طیف وسیعی از مزایا را برای آنها در بر دارد.

 

 

 

 

 

دکتر هلی استادیار گروه سلامت رفتاری دانشگاه دلاویر، پژوهشی را درباره مزایای ورزش بر افراد اتیسم انجام داده است. او پژوهشگر حوزه فعالیت بدنی و ورزشی بر گروه افراد با نیاز ویژه است. اصطلاح ورزش درمانی یک اصطلاح مشترک بین کارشناسان ورزشی و درمانگران سلامت است. با توجه به مطالعه روز افزونی که درباره اتیسم انجام می شود می توان با اطمینان گفت که فعالیت بدنی طیف وسیعی از مزایا را برای آنها در بر دارد. دکتر هلی اخیرا نتایج تجزیه و تحلیل 29 پژوهش را بررسی کرده است که شامل اثربخشی ورزش و فعالیت های بدنی بر بیش از هزار جوان اتیسم بوده است. او می گوید در یکی از این نتایج ما یافته های مطالعات متعددی را ترکیب کردیم تا تصویری عمیق و قابل اعتماد از اثرات بالقوه ورزش درمانی را بدست آوریم.

بطور کلی ما دریافتیم که فعالیت های بدنی و ورزشی برای جوانان اتیسم مزایای فراوانی در قسمت ها مختلف بدن آنها دارد. این مزایا شامل بهبود در مهارت های حرکتی، عملکرد اجتماعی، سازگاری مهارت ها و افزایش قدرت عضلانی است.

بهبود مهارت های حرکتی: بسیاری از انواع فعالیت های ورزشی و بدنی مهارت های اساسی حرکتی نامیده می شود و فرصت های اجتماعی را برای افراد فراهم می¬کند. این مهارت ها شامل دویدن، پرتاپ و دریافت توپ و ... می باشد. نتایج مطالعات نشان می دهد فعالیت های ورزشی باعث بهبود مهارت های حرکتی افراد اتیسم می شود.

بهبود عملکرد اجتماعی: تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد افراد اتیسمی که در برنامه های ورزشی شرکت کرده¬اند در مهارت های اجتماعی و ارتباطی خود پیشرفت چشمگیری داشتند. این فعالیت ها عبارتند از اسب سواری و بازی های گروهی که شامل فعالیت های بدنی مانند دویدن می باشد.

سازگاری مهارت ها: بسیاری از افراد اتیسم مهارت های پایینی دارند. مهارت هایی مانند تعادل، هماهنگی بدن، مهارت دیداری- حرکتی و دیگر مهارت های حرکتی. فعالیت هایی مانند اسب سواری، پریدن روی ترامپولین، تنیس روی میز باعث سازگاری مهارت ها در افراد اتیسم و درنتیجه بهبود عملکرد آنها می شود.

افزایش قدرت عضلانی : نتایج بسیار دلگرم کننده بود. جوانان اتیسم با مشارکت در ورزشی هایی مانند شنا و اسب سواری توانستند به قدرت بدنی مناسبی برسند. طبق تحقیقات قبلی افراد اتیسم دارای قدرت بدنی و استقامت عضلانی ضعیف تری نسبت به سایر افراد هستند. قدرت بدنی نه تنها برای سلامت جسمانی بلکه باعث بهره مندی از فرصت های اجتماعی و ورزش های تفریحی می شود.

دکتر هلی می¬گوید: «تحقیقات بیشتری در مورد مزایای ورزش برای افراد اتیسم، نوع و مدت زمان فعالیت لازم است. ما می¬خواهیم چگونگی برنامه¬های ورزشی را برای هر یك از نیازها و اهداف افراد اتیسم طراحی کنیم و مهمتر از همه، ما باید بدانیم چگونه می توان فعالیت های ورزشی را برای افراد اتیسم ترویج داد. ما امیدواریم که یافته های ما مربیان ورزشی، معلمان تربیت بدنی و والدین را ترغیب کند تا کودکان، نوجوانان و بزرگسالان اتیسم در فعالیت های وسیع ورزشی شرکت کنند. به نظر می رسد با مشارکت آنها، به نتایج بسیار خوبی دست یابیم».

منیع خبر :

 


1
1

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.