ماشین یادگیری نشانه های اولیه اختلال اتیسم را پیش بینی می کند

ماشین یادگیری نشانه های اولیه اختلال اتیسم را پیش بینی می کند
1397/3/21
پیش بینی نشانه های اولیه اتیسم

 

تشخیص زودهنگام اختلال اتیسم بسیار مهم و حیاتی است. اما باتوجه به نشانه ها و علائم این اختلال، تشخیص زودهنگام می تواند چالش برانگیز و دشوار باشد. سن متوسط فعلی تشخیص اتیسم تقریبا 2 سال یا بیشتر است. بنابراین در بسیاری از مطالعات انجام شده، تلاش هایی برای شناسایی اولین نشانه های زیستی این اختلال شده است.

روش های تشخیص استاندارد عبارتند از:

  1. فهرست ارزیابی اتیسم (ADOS )
  2. ارزیابی نیمه ساختار یافته آزمونگر و کودک
  3. بررسی نوارهای ویدیویی برای ویژگی های رفتاری ثبت شده
  4. استفاده از گزارش های والدین

با این حال در 2 سال گذشته پیشرفت های قابل توجهی در تشخیص این اختلال صورت گرفته است.

الکتروانسفالوگرافی یا تست نوار مغز (ثبت فعالیت الکتریکی مغز از طریق نصب الکترودهای سطحی بر روی سر انجام می شود) یک روش گسترده برای بررسی عملکرد مغز است. پژوهشگران بیمارستان کودکان بوستون روشی را به کار بسته اند و گزارش دادند که آنها توانستند با موفقیت اتیسم را در مراحل اولیه اختلال در کودکان تشخیص دهند.

پیش بینی اتیسم توسط ماشین یادگیری

تست نوار مغزی از 188 کودک گرفته شده که 99 مورد در معرض ریسک وجود اختلال اتیسم قرار داشتند زیرا خواهر و برادانشان قبلا تشخیص اتیسم گرفته بودند. کودکان طی 2 دوره از 3 ماهگی تا 36 ماهگی تحت پیگیری بودند. سپس این اندازه گیری ها از طریق محاسبه عددی ماشین یادگیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج با فهرست ارزیابی اتیسم ADOS)) مقایسه شد. نتایج بدست آمده با 95% دقت با نتایج (ADOS) مطابقت داشت که این مسئله نشان می دهد اختلال اتیسم را می توان در حدود 3 ماهگی پیش بینی کرد.

این تنها پژوهش برجسته ای است که همبستگی مستقیم بین مشاهدات رفتاری ارزیابی شده و نوار مغزی را برای تشخیص اختلال اتیسم نشان می دهد.

به طور کلی تشخیص زودهنگام اتیسم می تواند تاثیر مهمی در پیشرفت آینده کودک داشته باشد. اندازه گیری تست نوار مغزی، یک روش امیدوار کننده است که می تواند برای دستیابی به این هدف مورد استفاده قرار می گیرد.

علاوه بر این استفاده از فن آوری در تشخیص اتیسم در حال گسترش است که نشانه هایی از اتیسم را در کودکان قبل از یک سالگی تشخیص می دهد.

منبع : ماشین یادگیری نشانه های اولیه اختلال اتیسم را پیش بینی می کند

 


1
1

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.