آشنایی با دنیای اتیسم در 3 ساعت

آشنایی با دنیای اتیسم در 3 ساعت
1396/8/6
برگزاری دومین جلسه آشنایی با دنیای اتیسم در 3 ساعت

با استعانت از خداوند متعال دومین جلسه آشنایی با دنیای اتیسم در سه ساعت با حضور گرم خانواده های عزیز دارای کودک اتیستیک در تاریخ 96/7/20 برگزار گردید. این دوره جهت آشنایی والدین کودکان با اختلال طیف اتیسم با دنیای اتیسم بصورت دوره ای توسط موسسه دوست اتیسم برگزار می گردد.

به امید برگزاری دوره های بیشتر جهت آگاهی جامعه و والدین در خصوص اختلال اتیسم


1
1

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.