روز پدر

روز پدر
1399/12/11
خیریه دوست اتیسم به مناسبت روز پدر، پک‌هایی شامل لوازم آرایشی-بهداشتی را به پدران عزیز کلینیک اهدا نمود

موسسه خیریه دوست اتیسم به مناسبت روز پدر، در تاریخ 6 اسفند 1399، تعداد 40 عدد پک لوازم آرایشی-بهداشتی به پدران عزیز کودکان اتیسم عضو موسسه که حامی و دلگرمی فرزندانشان هستند اهدا نمود تا بهانه‌ی کوچکی باشد برای تقدیر از زحمات باارزش آنها.


0
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.