همکاری موسسه خیریه دوست اتیسم با شهرداری منطقه 21

همکاری موسسه خیریه دوست اتیسم با شهرداری منطقه 21
1399/10/7
موسسه خیریه دوست اتیسم پیشنهاد برگزاری دوره های امیدوالدین را به شهرداری منطقه 21 اعلام نمود

شرح گزارش : به دعوت سمن سرای شهرداری منطقه 21 ، مورخ 25 آذر 99 ،جهت بررسی چگونگی امکان همکاری مدیران سازمانهای مردم نهاد ، جلسه ای برگزار گردید که در این راستا ، موسسه خیریه دوست اتیسم جهت رفاه حال و آگاه سازی خانواده های تازه تشخیص اتیسم ، پیشنهاد امکان برگزاری دوره های امیدوالدین را اعلام نمود تا در صورت رسیدن به اجماع نهایی ، تدابیر اجرایی آن صورت پذیرد .


0
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.