برگزاری کارگاه کار آفرینی برای مادران اتیسم

برگزاری کارگاه کار آفرینی برای مادران اتیسم
1399/9/23
کارگاه کار آفرینی برای مادران اتیسم برگزار گردید.

کارگاه کارآفرینی برای مادران دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم عضو موسسه در تاریخ چهارشنبه ۹۱ آذر توسط خانم سمرمدن پور مشاور در زمینه کسب و کار برگزار گردید.


1
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.