آبان ماه کتاب و کتابخوانی مؤسسه خیریه دوست اتیسم

آبان ماه کتاب و کتابخوانی مؤسسه خیریه دوست اتیسم
1399/9/5
مؤسسه خیریه دوست اتیسم در آبان ماه کمپین کتاب و کتابخوانی برگزار کرد.

مؤسسه خیریه دوست اتیسم به جهت گسترش فرهنگ کتابخوانی و افزایش آگاهی جامعه نسبت به اختلال طیف اتیسم آبان ماه را به عنوان ماه کتاب و کتابخوانی اعلام و اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتابهای منتشر شده خود در مورد اختلال طیف اتیسم با جوایز نقدی وغیر نقدی نمود.

نحامی جایزه ئقدی این مسابقه سایت ایسام بود.


0
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.