گزارش روزنامه اطلاعات درمورد فعالیتهای مؤسسه خیریه دوست اتیسم

گزارش روزنامه اطلاعات درمورد فعالیتهای مؤسسه خیریه دوست اتیسم
1399/8/8
روزنامه اطلاعات گزارشی در مورد فعالیتهای مؤسسه خیریه دوست اتیسم منتشر نمود.

در تاریخ 10 مهر 99 روزنامه اطلاعات در گزارشی با عنوان " نیروی آموزشی در تغییر رفتارکودکان اتیسم" به شرح اختلال طیف اتیسم وفعالیتهای مؤسسه خیریه دوست اتیسم در راستای کمک و پشتیبانی جامعه اتیسم پرداخت .

متن کامل خبر

 


0
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.