کارگاه دو روزه آموزش حرکتی برای والدین

کارگاه دو روزه آموزش حرکتی برای والدین
1399/8/8
کارگاه آموزش حرکتی برای والدین برای والدین دارای فرزند اتیسم برگزار گردید.

دو جلسه کارگاه حضوری آموزش حرکتی ویژه والدین، در تاریخهای 14 و21 مهرماه توسط کارشناس اصلاح حرکتی مؤسسه آقای سینا بهرام بیگی، برگزار گردید.


0
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.