حضور مدیرعامل مٶسسه خیریه دوست اتیسم در برنامه زنده تلویزیونی شبکه دو سیما

حضور مدیرعامل مٶسسه خیریه دوست اتیسم در برنامه زنده تلویزیونی شبکه دو سیما
1399/7/8
حضورمدیرعامل مٶسسه، در برنامه زنده، "زنده باد زندگی" شبکه دو سیما تاریخ ۷ مهر۹۹

مدیرعامل مٶسسه، خانم سودابه سادات داورپناه ۹۹/۷/۷مهمان برنامه زنده، "زنده باد زندگی" شبکه دو سیما بود، ایشان در این برنامه در مورد دو موضوع مهم مورد نیاز خانواده های دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم ، یعنی نیاز به آموزش مهارتهای فردی و اجتماعی این کودکان در جهت کسب استقلال و ضرورت نیاز به تربیت مربی متخصص برای کمک به والدین اتیسم صحبت نمودند.

برنامه زنده باد زندگی: آپارات


1
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.