کارگاه آموزش روش پکس برای والدین

کارگاه آموزش روش پکس برای والدین
1399/7/6
کارگاه حضوری آموزش پکس برای والدین دارای فرزند اتیسم برگزار گردید.

در تاریخ 26 شهریور99کارگاه حضوری آموزش پکس (روش برقراری ارتباط از راه تصویر)، برای والدین دارای فرزند اتیسم توسط سرپرست مربیان مؤسسه خانم دلارام بیکی برگزار گردید.


4
2

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.