بسته های اهدائی لوزام التحریر شرکت صنایع بسپار تحریر آسیا (سهند)

بسته های اهدائی لوزام التحریر شرکت صنایع بسپار تحریر آسیا (سهند)
1399/7/6
بسته های اهدائی لوازم التحریر شرکت بسپار تحریر آسیا (سهند) تحویل مؤسسه شد.

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ،بسته های لوازم التحریر لوازم التحریر شرکت بسپار تحریر آسیا (سهند) در تاریخ 26/6/99تحویل مؤسسه گردید.

با تشکرو قدردانی از این شرکت محترم،امید که روزی همگان ،یک دوست اتیسم باشند.


5
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.