ویزیت پزشک تغذیه

ویزیت پزشک تغذیه
1399/6/29
در تاریخ دوشنبه 24 شهریور99 ویزیت رایگان پزشک تغذیه برای کودکان با اختلال طیف اتیسم عضو مؤسسه، انجام گرفت.

در تاریخ دوشنبه24 شهریور 99 ویزیت رایگان پزشک تغذیه برای 15 کودک با اختلال طیف اتیسم عضو مؤسسه، در محل مؤسسه توسط پزشک تغذیه ، خانم دکتر پورربیعا انجام گرفت.


0
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.