بسته های اهدائی لوزام تحریر شرکت رز تحریر یزد (کنکو)

 بسته های اهدائی لوزام تحریر شرکت رز تحریر یزد (کنکو)
1399/6/24
بسته های اهدائی لوازم التحریر شرکت رز تحریر یزد (کنکو) ، تقدیم خانواده های اتیسم شد.

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ،بسته های لوازم التحریر اهدائی شرکت رز تحریر یزد (کنکو) تحویل مؤسسه گردید و در بین خانواده های عضو توزیع شد.

با تشکرو قدردانی از این شرکت محترم،امید که روزی همگان ،یک دوست اتیسم باشند.


3
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.