: وبینار امید والدین

: وبینار امید والدین
1399/6/2
وبینار امید والدین ویژه والدین دارای فرزند تازه تشخیص برگزار گردید.

اولین وبینار امید والدین برای والدین دارای فرزند تازه تشخیص، در تاریخ 29/6/99 از ساعت 17 الی 19:30توسط خانم کیانا تقی خان مدیر آموزش مؤسسه برای 10 نفر از والدین برگزار گردید. به جهت اهمیت این وبینار برای افزایش آگاهی والدین تازه تشخیص این وبینار تکرار خواهد شد.


1
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.