ویزیت گوش و حلق وبینی کودکان با اختلال طیف اتیسم

ویزیت گوش و حلق وبینی کودکان با اختلال طیف اتیسم
1399/5/14
در تاریخ چهارشنبه 8 مرداد 99 ویزیت رایگان پزشک گوش وحلق وبینی برای کودکان عضو مؤسسه انجام گرفت.

On Wednesday, July 29, Mr. Ali Safavi Naeini MD did a free ENT for five children who are members of the institute in his office. Many thanks to the doctor and his staff for supporting autistic children and being Friends of Autism.


0
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.