سومین جلسه هم اندیشی سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور

سومین جلسه هم اندیشی سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور
1399/5/8
سومین جلسه هم اندیشی سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور با موضوع کتب درسی

سومین جلسه هم اندیشی سمنهای حوزه اتیسم و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور در تاریخ 6/5/99 با موضوع محتوای کتب درسی دانش آموزان با اختلال طیف اتیسم به صورت آنلاین برگزار گردید. این جلسه با توضیحات خانم دکتر عزیزی مدیرکل آموزش استثنائی کشور،در مورد روند پذیرش دانش آموزان با اختلال طیف اتیسم از پیش از دبستان تا مقطع پیش حرفه ای و حرفه ای آغاز شد، در ادامه آقای دکتر یعقوب نژاد سرپرست تولید محتوای پیش دبستان و دبستان به ارائه توضیحاتی در خصوص چگونگی تهیه کتب درسی پرداخته و سپس خانم خاکزاد سرپرست تولید محتوای مقاطع حرفه ای و پیش حرفه ای به ارائه توضیحات در مورد کتب درسی این دو مقطع پرداختند . در ادامه پیشنهادات و سؤالات انجمنها شنیده و پاسخ داده شد . در پایان جلسه خانم توکلی مسئول ارتباط با انجمنهای مردم نهاد اظهار امیدواری نمودند که برگزاری چنین جلساتی با انجمنهای حوزه اتیسم، راه گشای مشکلات فرزندان با اختلال طیف اتیسم کشور باشد . درپایان جلسه خانم دکتر عزیزی اعلام نمودند در صورتیکه جلسات آتی نیز بنابه شرایط بیماری کرونا به صورت آنلاین برگزار گردد پذیرای تمام انجمنهای استانها نیز خواهند بود. در این جلسه مقررشد بنابر پیشنهادی که در جلسه گذشته در مورد تهیه اینفوگرافی مراحل ورود نو آموزان توسط انجمنها داده شده بود، این اینفوگرافی توسط آموزش و پرورش استثنائی کشور آماده و با لوگوی کلیه سازمانهای مردم نهاد برای اطلاع والدین اتیسم توزیع

The third symposium of the Autism NGOs and Special Education Organization of the country was held online on July 27th with the subject of the content of textbooks for students with autism spectrum disorder. This meeting started with the explanations of Mrs. Azizi, MD Director General of Special Education, about the admission process of students with autism spectrum disorder from pre-school to pre-professional and professional level. then Mr. Yaghoubnejad MD head of content production for preschool and elementary sections, provided explanations about the textbooks for these two sections. Following the suggestions and questions of the associations were heard and answered. At the end of the meeting, Mrs. Tavakoli, in charge of non-governmental organizations’ connection, expressed hope that holding such meetings with autism associations would solve the problems of children with autism spectrum disorders in the country. At the end of the meeting, Mrs. Azizi announced that if future meetings are held online according to the conditions of Corovirus, they will be open to all associations in the provinces. In this meeting, it was decided that according to the proposal given in the previous meeting regarding the preparation of infographics for the entry of students by associations, this infographic should be prepared by the Special Education Organization of the country and distributed with the logos of all non-governmental organizations to inform autism parents.


0
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.