چهلمین سالگرد تأسیس سازمان بهزیستی و قدردانی از خدمات آن

چهلمین سالگرد تأسیس سازمان بهزیستی و قدردانی از خدمات آن
1399/5/1
قدردانی مؤسسه خیریه دوست اتیسم همزمان با هفته بهزیستی ، روز بهزیستی وچهلمین سالگرد تأسیس این سازمان

مؤسسه خیریه دوست اتیسم، همزمان با هفته بهزیستی ،روز بهزیستی و چهلمین سالگرد تأسیس آن سازمان محترم، اقدام به قدردانی و تشکر از پرسنل همیشه همراه آن سازمان که درجهت خدمت رسانی به جامعه اتیسم ایران می کوشند، نمود.

 

At the same time as Welfare Week, Welfare Day, and the 40th anniversary of the founding of this esteemed organization, Friend of Autism Charity Foundation thanked and honored the staff who always work with that organization to serve the Iranian autism community.


1
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.