بسته های اهدائی حلوا شکری عقاب

بسته های اهدائی  حلوا شکری عقاب
1399/5/1
بسته های اهدائی شرکت حلوا شکری عقاب، تقدیم خانواده های اتیسم شد.

در تاریخ30اردیبهشت 99 بسته های اهدائی شرکت حلوا شکری عقاب تحویل مؤسسه گردید و در بین خانواده های عضو، توزیع شد. با تشکرو قدردانی از شرکت محترم حلوا شکری عقاب که یک " دوست اتیسم" هستند ،امیدواریم که روزی همگان ،یک "دوست اتیسم "باشند.


0
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.