کارگاه کنترل اضطراب و استرس در کودکان اتیسم

کارگاه کنترل اضطراب و استرس در کودکان اتیسم
1399/4/6
کارگاه کنترل اضطراب و استرس کودکان با اختلال طیف اتیسم در تاریخ 4/4/99 به صورت وبینار برگزار گردید.

کارگاه کنترل اضطراب و استرس کودکان با اختلال طیف اتیسم در تاریخ 4/4/99 از ساعت 5 بعد از ظهر تا 6:30 توسط خانم دلارام بیکی، سوپروایزر مؤسسه خیریه دوست اتیسم، برای 35 نفر از والدین اتیسم، به صورت وبینار برگزار گردید. .


0
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.