دیدار معاون شهردار ناحیه 1 منطقه 3

دیدار معاون شهردار ناحیه 1 منطقه 3
1399/4/6
معاون شهردار ناحیه 1، منطقه 3 در تاریخ 4/4/99 از مؤسسه خیریه دوست اتیسم دیدار نمود.

معاون شهرداری ناحیه 1 منطقه 3، جناب آقای مهندس توکلی به همراه همکاران خود، خانمها مرادی و کمالیان از مؤسسه خیریه دوست اتیسم، دیدار نمودند . در این دیدار آقای مهندس توکلی، ضمن اظهار خرسندی از فعالیتهای خوب مؤسسه در این ناحیه ، قول مساعد جهت ایجاد زمینه هائی برای استفاده مؤسسه از قابلیتهای شهرداری، برای ایجاد رفاه بیشتر برای کودکان با اختلال اتیسم عضو مؤسسه و خانواده های آنان را داد..


2
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.