دومین جلسه هم اندیشی سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور با سازمانهای مردم نهاد حوزه اتیسم شهر تهران

دومین جلسه هم اندیشی سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور با سازمانهای مردم نهاد حوزه اتیسم شهر تهران
1399/4/4
جلسه در تاریخ 3/4/99 با موضوع چگونگی سنجش نو آموزان اتیسم برگزار گردید

دومین جلسه هم اندیشی سمنهای حوزه اتیسم و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور در تاریخ 3/4/99 با موضوع آزمون سنجش نو آموزان اتیسم در محل آن سازمان برگزار گردید. در این جلسه ابتدا خانم دکتر عزیزی مدیر کل آموزش استثنائی کشورو خانم دکتر عکافی مسئول سنجش استثنائی کشور به توضیح مراحل سنجش نوآموزان اتیسم و چگونگی ورود آنان به مدارس کشور پرداختند، در ادامه سمنهای حاضر درجلسه به بیان نقطه نظرات و مشکلات و سؤالات مطروحه در زمینه موضوع مورد بحث پرداختند. مقرر شد اینفوگرافی و موشن گرافی مراحل سنجش نوآموزان از طریق سازمان در برای درجریان دادن خانواده ها در اختیار سمنها قرار گیرد. مقررشدجلسات به صورت ماهی یک بار و با موضوعات مختلف مربوط به دانش آموزان اتیسم برگزار گردد .

گزارش این نشست را میتوانید به صورت PDF دانلود کنید


0
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.