نشست با رئیس آموزش پرورش استثنایی

نشست با رئیس آموزش پرورش استثنایی
1398/12/4
حضور موسسه دوست اتیسم و سازمانهای مردم نهاد

نشست رئیس آموزش و پرورش استثنائی کشور جناب دکترحسینی با سازمانهای مردم نهاد حوزه اتیسم تهران، در محل آن سازمان برگزار گردید. خانم داورپناه مدیرعامل مؤسسه خیریه دوست اتیسم، ضمن معرفی فعالیت های مؤسسه، در زمینه آموزش کودکان با اختلال طیف اتیسم، آمادگی مؤسسه خود را، برای همکاریهای بیشتر، با سازمان مربوطه اعلام نمود. دوید.


1
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.