دریافت نشان برنز

دریافت نشان برنز
1398/10/29
مؤسسه حامیان نو اندیش افرا

مؤسسه حامیان نو اندیش افرا، که کمک به توسعه زیر ساختهای نیکوکاری می نماید، نشان برنز خود را به مؤسسه خیریه دوست اتیسم اعطا نمود.


5
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.