اولین کمیسیون تخصصی کودکان کار و خیابان

اولین کمیسیون تخصصی کودکان کار و خیابان
1398/8/21
اولین کمیسیون تخصصی کودکان کار و خیابان در تاریخ ۱۹ آبان ۹۸ در محل شهرداری منطقه ۳ ناحیه یک تهران با حضور موسسه های خیریه

اولین کمیسیون تخصصی کودکان کار و خیابان در تاریخ ۱۹ آبان ۹۸ در محل شهرداری منطقه ۳ ناحیه یک تهران با حضور موسسه های خیریه حاضر در این منطقه تشکیل شد.

در این جلسه مدیر عاملین و نمایندگان محترم موسسه آوند با مدیریت سر کار خانم پشوتنی شبکه یاری کودکان، مدیریت اقای صالحی موسسه تعالی، مدیریت سر کار خانم قبادی موسسه سپاس لحظه حال، مدیریت خانم داورپناه موسسه دوست اتیسم  حضور داشتند.  

در این جلسه مقرر شد موسسات حاضر در این کمیسیون که همگی از فعالین حوزه حمایت و آموزش کودکان می باشند بادر اختیار دادن اطلاعات فعالیتها و امکانات جاری خود به یکدیگر ،زمینه برای استفاده از امکانات متقابل یکدیگر را برای افراد تحت پوشش خود فراهم آورند. مقرر شد جلسات آتی به صورت چرخشی در موسسات عضو این کمیسیون جهت آشنایی بیشتر اعضا با فعالیت

 


0
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.