مهمانی خصوصی جشن تولد و معرفی سایت سرکار خانم آذر ماهی صفت هنرمند مردمی

مهمانی خصوصی جشن تولد و معرفی سایت سرکار خانم آذر ماهی صفت هنرمند مردمی
1398/8/14
ایشان با نگاه ویژه به افراد با اختلال طيف اتيسم؛ به جهت ضرورت افزایش اطلاع...

 

مهمانی خصوصی جشن تولد و معرفی سایت سرکار خانم آذر ماهی صفت هنرمند مردمی

در تاریخ پنج شنبه 9 آبان 1398 مهمانی خصوصی جشن تولد و معرفی سایت سرکار خانم آذر ماهی صفت هنرمند مردمی برگزار گردید..

ایشان با نگاه ویژه به افراد با اختلال طيف اتيسم؛ به جهت ضرورت افزایش اطلاع و آگاهي رسانی، از مؤسسه خیریه دوست اتیسم به عنوان تنها خیریه حاضر در این جشن دعوت بعمل آوردند..

 

ایشان با نگاه ویژه به افراد با اختلال طيف اتيسم؛ به جهت ضرورت افزایش اطلاع و آگاهي رسانی، از مؤسسه خیریه دوست اتیسم به عنوان تنها خیریه حاضر در این جشن دعوت بعمل آوردند..


1
2

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.