کارگاه با عنوان سوگ توسط کارشناسان موسسه خیریه دوست اتیسم در مهدکودک "قصه من

کارگاه با عنوان  سوگ  توسط کارشناسان موسسه خیریه دوست اتیسم در مهدکودک
1398/8/14
برای نخستین بار به صورت تخصصی جهت آشنائی مربیان با چگونگی آماده سازی و پذیرش کودک با مسئله مرگ

 

کارگاه سوگ :

در تاریخ 2 آبان 1398 کارگاهی با عنوان سوگ توسط کارشناسان موسسه خیریه دوست اتیسم در مهدکودک "قصه من " برگزار گردید.

این کارگاه برای نخستین بار به صورت تخصصی جهت آشنائی مربیان با چگونگی آماده سازی و پذیرش کودک با مسئله مرگ وسوگواری برگزار گردید. .

عناوین این کارگاه عبارت بودنداز:

1) تعریف سوگ و داغدیدگی 2) علل سوگ در کودکان 3) بهترین زمان توضیح مرگ برای کودکان 4) نگرش کودک به مرگ 5) سوگ بهنجار 6) مراحل سوگواری کودکان 7) مداخله در سوگ و تسهیل سوگواری .

 


0
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.