حضور موسسه خیریه دوست اتیسم در جشن یک سالگی مجتمع تجاری و اداری مادر و کودک جم سنتر جم سنتر

حضور موسسه خیریه دوست اتیسم در جشن یک سالگی مجتمع تجاری و اداری مادر و کودک جم سنتر جم سنتر
1398/6/3
حضور موسسه خیریه دوست اتیسم مجتمع تجاری و اداری مادر و کودک جم سنتر جم سنتر

مسابقه حافظه با علائم اتیسم همراه با جایزه های ویژه

بچه ها با به ذهن سپردن علائم اتیسم در زمان مشخص شده تشخیص و نصب برچسب ها ی علائم اتیسم روی کاغذ برنده مسابقه شدند که این کار هم باعث شادی و سرگرمی و هم آموزش علائم اتیسم به بچه ها مشود.

اهدای گلدان های یادگاری موسسه به خانواده ها یکی از کارهای موسسه می باشد.


2
1

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.