فصلنامه دوست اتیسم - شماره چهارم

فصلنامه دوست اتیسم - شماره چهارم
1400/10/22
شماره چهارم - فصلنامه خبری، آموزشی و فرهنگی

فصلنامه داخلی موسسه خیریه دوست اتیسم

این فصلنامه‌ی خبری، آموزشی و فرهنگی، با هدف ارائه‌ی گزارشی از اقدامات موسسه خیریه دوست اتیسم در پاییز 1400، در راستای پاسخگویی به اهداف موسسه و حمایت از کودکان با اختلال طیف اتیسم، با فراهم کردن آموزش با کیفیت و خدمات به روز برای این کودکان و خانواده‌های عزیز آنها تهیه و منتشر شده است.

به امید روزی که همگان دوست اتیسم باشیم...

 

 


0
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.