پوستر آموزش حمام رفتن به کودک اُتیسم

پوستر آموزش حمام رفتن به کودک اُتیسم
1397/12/8
نحوه یاد دادن مراحل حمام کودکان اتیستیک

 

مراحل حمام کردن

 

 

 


3
0

پیام ها

شما هم نظرات خود را برای ما ارسال کنید.